Malatya Muhabir
Refah Partisi
Malatya Muhabir
SON DAKİKA
Sami Er

Malatya 2023 yılı Aralık ayı Türkiye-İl sunumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli İllerini kapsayan Aralık ayı “Türkiye-İl Sunumu”
Malatya 2023 yılı Aralık ayı Türkiye-İl sunumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli İllerini kapsayan Aralık ayı “Türkiye-İl Sunumu”

Yıllık nüfus artış hızı: İki sayım tarihi arasındaki dönemde her 1 000 nüfus için
yıllık artan nüfustur. Yıllık nüfus artış hızı, doğal artış bağıntısı ile
hesaplanmaktadır. İki sayım yılı nüfuslarının birbirine oranlanması yoluyla elde
edilen rakamsal değerler, oransal değerler olup, yıllık nüfus artış hızını ifade
etmemektedir.
• Nüfus yoğunluğu: Bir kilometrekareye düşen nüfustur.
Harita Genel Komutanlığından temin edilen 1/1 000 000 ölçekli harita baz
alınarak hesaplanmıştır. Doğal göller ve baraj gölleri hariç Türkiye’nin
yüzölçümü 769 604 km2’dir.
• Aldığı göç: Belirli bir alana (bölge, il, ilçe, vb.) diğer alanlardan (bölge, il, ilçe,
vb.) gelen göçtür.
• Verdiği göç: Belirli bir alandan (bölge, il, ilçe, vb.) diğer alanlara (bölge, il, ilçe,
vb.) giden göçtür.
• Net göç: Belirli bir alanın (bölge, il, ilçe, vb.) aldığı göç ile verdiği göç
arasındaki farktır. Belirli bir alanın aldığı göç verdiğinden fazla ise net göç
pozitif, verdiği göç aldığı göçten fazla ise net göç negatiftir.
• Ortalama hanehalkı büyüklüğü: Bir hanehalkını oluşturan kişilerin ortalama
sayısıdır. Ortalama hanehalkı büyüklüğü= (Toplam hanehalkı nüfusu) / (Toplam
hanehalkı sayısı)


Doğum
Tanım ve kavramlar

Kaba doğum hızı: Belli bir yıl içinde her 1 000 nüfus başına düşen canlı
doğum sayısıdır.
Bebek ölüm hızı: Belli bir yıl içinde her 1 000 canlı doğum başına
düşen bebek ölüm sayısıdır.

Kaba evlenme hızı: Belli bir yıl içinde her 1 000 nüfus başına düşen
evlenme sayısıdır.
Kaba boşanma hızı: Belli bir yıl içinde her 1 000 nüfus başına düşen
boşanma sayısıdır.