Malatya Muhabir
Malatya Muhabir
Esenlik

GEÇMİŞTEN GELECEĞE HEMŞİRELİK KONFERANSI DÜZENLENDİ.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE HEMŞİRELİK KONFERANSI DÜZENLENDİ.
GEÇMİŞTEN GELECEĞE HEMŞİRELİK KONFERANSI DÜZENLENDİ.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde hemşirelik mesleğinin önemini ve hemşirelerin topluma
sağladığı değerin farkındalığını sağlamak amacıyla hemşireler günü kutlandı. Tören Malatya Turgut
Özal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Seyhan Çıtlık Sarıtaş, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Behice
Erci, çok sayıda akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Hemşireliğin diğer meslek dallarında olduğu gibi toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan
hayatıyla yakından ilgili, bilgi, beceri ve ekip çalışması gerektiren, temelinde sevgi, saygı, özveri, sabır,
hoşgörü yatan, çalışma şartları olan zor bir meslek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Recep Bentli, “Hem
deprem zamanında hem de küresel salgın zamanında hemşireliğin ne kadar kutsal bir meslek
olduğunu bizzat toplumun benimsediğini, gördüğünü, tekrar hatırladığını rahatlıkla dile getirebilirim.
Bu kutsallık yalnızca hizmet açısından değil, aynı zamanda öğrenci yetiştireceksiniz, ileride
akademisyen olacaksınız, belki yönetici olacaksınız ama zor bir görev sizi bekliyor. Ancak bunu
seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum.” dedi.
Prof. Dr. Recep Bentli Türk dilinde “hemşire” olarak yer verilen ve “kız kardeş” olarak bilinen
bir kelime ile çevrilmesine dikkat çekerek, mesleğin hoşgörü ve anlayışı beraberinde getirdiğini
belirtti. “Küresel salgının başlangıcında hemşirelerimiz, hekimlerimiz sadece cerrahi bir maskeyle
hastalarına hizmet vermeye başlamışlardı. Kendi yakınına dahi dokunmak istemeyen kişiler söz
konusuyken hemşirelerimiz, hekimlerimiz, tüm sağlıkçılarımız hiç korkmadan sadece cerrahi maske ile
bu hizmetleri verdiler. Küresel salgında ülke olarak büyük bir başarıyla bu imtihandan geçmiş olduk.
Yine deprem zamanında hemşirelerimiz depremzede olmalarına ve belki yakınlarından haber
alamadıkları halde acilde yoğun bir şekilde gelen hastalara hizmet vermeye devam ettiler. Bu
kutsallığı biz ‘hemşire’ ismini koyarak benimsemiş oluyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Üniversite olarak en güçlü fakültelerinden birinin Sağlık Bilimleri Fakültesi olduğunu belirten
Prof. Dr. Recep Bentli, Hemşirelik bölümünün 2021-2022 yılında öğrenci alımına başladığını aktaran
Prof. Dr. Recep Bentli, “Şu anda 4 Doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim
öğretime devam etmekteyiz. Kaliteli bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Stajlarda da hocalarınız mutlaka
yanınızda olmaya çalışacaklar. Genç dinamik bir ekip ile çalışmaktayız. 2023-2024 eğitim yılında İç
hastalıkları hemşireliği ve cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim dalında yüksek lisans öğrencisi
kabulüne başladık. Bu gün itibari ile 156 lisans ve 14 yüksek lisans öğrencisi ile eğitim öğretime
devam etmekteyiz. Hem ulusal hem uluslararası arenada görünürlüğü artan bir fakülte olmak için
emin adımlarla yürüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Recep Bentli, “Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)'nin bu yılki temayı “Hemşireler
Geleceğimiz: Bakımın Ekonomik Gücü” olarak belirlemiştir. Gerçekten de iyi bir eğitim sonrası, iyi bir
hemşirelikle, iyi bir bakım yaptığımızda, bir enfeksiyonu önlemek bile olsa, hastanedeki gün yatış
sayısını azaltmakta, farklı ilaçların verilmesinin önüne geçilmekte ve maliyetleri oldukça azaltmakta.
Tabi halk sağlığı olarak da koruyucu hekimlik ve koruyucu hemşirelikle sağlık bakım maliyetleri
düşmekte olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Direkel
konuşmalarına Hemşirelik bölümünün fakültenin ilk açılan bölümlerinden biri olduğunu vurgulayarak
başladı. “Dünya genelinde 1954, ülkemizde 1964 yılından beri Florence Nightingale'in doğum günü
olan 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs arası ise "hemşirelik haftası" olarak kutlanmaktadır.
Eskiden kız kardeş anlamında hemşirem denilirdi. Bu da hemşirelik mesleğinin oldukça kutsal
olduğunu ve en yakın kardeşi gibi gördüğünü ortaya koymaktadır. Hemşirelik denilince aklımıza
Florence Nightingale ve Gevher Nesibe gelmektedir.” ifadelerine yer verdi.
Hemşirelerin temel görevlerinin hastaların tıbbi bakımını sağlamak, ilaçların verilmesi, tıbbi
prosedürlerin uygulanması, yara bakımı, hasta eğitimi ve sağlık durumunun izlenmesi gibi işlemleri
içerdiğini belirten Prof. Dr. Şahin Direkel, “Hemşireler sağlık ekibinin en önemli parçalarından biridir.
Hemşirelik fedakârlık gerektiren belli ilkeleri, belli kuralları olan bir meslektir. Hemşire sır saklar,
görev bilincine sahiptir ve hiçbir şekilde din, dil, ırk, mezhep ayrım yapmaksızın herkese fedakârca
hizmet eden kişidir. Hemşire hiçbir zaman hastayı hayati tehlikeye sokacak bir girişimde bulunmaz ve
hemşire devamlı kendini geliştirir, yetiştirir ve daima iyi seviyeye gelmek için elinden gelen bütün
gayreti gösterir. Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve
hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi,
uygulanması, değerlendirilmesi ve eğitiminden sorumlu bir sağlık disiplinidir. Ülkemiz hemşirelik
eğitiminde dünya standartlarını yakalamış, hatta bazı alanlarda geçmiş durumdadır.” ifadelerine yer
verdi.
Prof. Dr. Şahin Direkel konuşmalarını pandemi döneminde sağlık çalışanlarının üstlendiği
üstün görevi hatırlatmak amacıyla “Yaşadığımız Covid-19 pandemisi tüm dünyada hemşireleri ve
diğer sağlık çalışanlarını fiziksel ve ruhsal açıdan etkilemiştir. Hemşireler, üstün bir gayretle insanların
yaşamlarına dokunarak sağlıklarına yeniden kavuşmasına vesile olurken, pandeminin ön saflarında
yüksek risk altında çalışmışlardır. Tedavi edici sağlık uygulamalarının yanında, koruyucu sağlık
hizmetlerini yürüten hemşireler, bakım verici rolünün yanı sıra eğitici, danışman, karar verici, yönetici
ve koordinatör rollerine de sahiptir.” ifadeleri ile sonlandırdı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Seyhan Çıtlık Sarıtaş ise konuşmalarına “Sağlık tüm insanlar için zorunlu vazgeçilmez temel
ihtiyaçlardan biridir. Tüm Dünya da olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir, kaliteli
sunulabilmesi, sağlıkta ekip çalışması ile mümkündür. Hemşire, bu ekip hizmetinin en temel
unsurlarından biridir. Hemşirelik çağlar boyunca çeşitli aşamaları geçerek bugünkü modern ve insan
onuruna yakışır biçimde bakım kalitesi sunarak gelmiştir. Hemşirelik mesleği. Dünyada serbest
dolaşım hakkı olan 8 meslekten bir tanesidir. Ülkemizde sağlık alanında en çok istihdam edilen meslek
hemşireliktir.” ifadelerine yer vererek başladı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3 yıldır eğitim
öğretim faaliyetlerine devam etmekte olduğunu ve iç hastalıkları hemşireliği ve cerrahi hastalıkları
hemşireliği ana bilim dallarında yüksek lisans eğitimine 2023-2024 eğitim öğretim yılında
başladıklarını dile getiren Doç. Dr. Seyhan Çıtlık Sarıtaş, “Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)'nin bu
yılki temayı “Hemşirelerimiz Geleceğimiz: Bakımın Ekonomik Günü” olarak belirlemiştir. Bu tema da
zaten hemşireliğin ve hemşirelik bakımının ekonomi başta olmak üzere yaşamın her alanına ne denli
etkisi olduğu vurgular niteliktedir. Çünkü kaliteli bakım, sağlık maliyetini azaltmaktadır. Hemşireliğe
yatırım yapmak, maliyetin azaltılmasında etkili olmaktadır. Bakım verilen hasta ve hemşire
memnuniyetini arttırmaktadır. Kıymetli öğrencilerim, geleceğin hemşireleri mesleğe bugünün
hemşireleri gibi sizler de sahip çıkın. İçinizdeki enerjiniz hiç tükenmesin.” İfadelerine yer vererek
sonlandırdı.
Konferansta Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik
Bölümü Öğr. Gör. Harun Barış koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eser dinletisinin ardından İnönü
Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Behice Erci’nin sunumu ile devam etti.
Prof. Dr. Behice Erci, hasta bakımının geçmişinin eski çağlara kadar dayandığını ve bu sebeple
başlangıçta toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, hasta ya da kırılgan bireylere bakım vermek amacıyla
geliştirildiğin ifade etti: “Hemşireler, hasta bakımında bitkisel ilaçlar ve tedavi edici teknikler
kullanmışlardır. Bu yüzyıldan sonra hemşirelik için gerileme dönemi başlamıştır. İslamiyet'in
doğuşuyla hasta bakımı önem kazanmış. Savaşlarda yaralı askerlere bakan kadınlar vardı. Yaralı ve
hasta bakımı için ilk kadın topluluğu peygamber efendimiz zamanında kurulmuştur.”
Dünyada Hemşirelik mesleğinin gelişmesi adına çalışmalar yapan kişilerden bahseden Prof. Dr.
Behice Erci sunumunda alanda çalışmalar yapan Florence Nightgale, Besim Ömer Paşa gibi isimlere
yer verdi. Aynı zamanda Amiral Bristol Sağlık Lisesi, Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi, Tevfik Sağlam
Hemşire Lisesi gibi ülkemizde ilk açılan hemşirelik okullarından ve üniversitelerde hemşirelik alanında
açılan fakültelerden bahsetti.

Tarihi gelişim sürecinde hemşireliğin bir dizi değişim geçirdiğini aktaran Prof. Dr. Behice Erci,
“Fiziksel gereksinimleri karşılayan, hekimlere tabi olan, hastalığa odaklanmış bir meslekten, bütüncül
bakım veren, özerk ve sağlığa odaklanmış bir mesleğe dönüşmüştür. Hemşirelik, son birkaç on yıl
içinde, geleneksel bakım verme rolünden, klinik uygulama ve araştırmaya derinlemesine gömülü bir
rol haline gelerek, dikkate değer bir dönüşüm geçirmiştir. Günümüzde araştırmacı hemşireler ve
pratisyen hemşireler, uzmanlıkları, hasta memnuniyeti ve bakımına olan katkıları nedeniyle
güvenilen, sağlık hizmetlerinde önemli kişilerdir.”
Prof. Dr. Behice Erci sunumuna hemşirelikte teknolojik yenilikler, hemşireliğin bilişimden
yararlanması, hemşirelikte robotik ve otomasyon, hasta bakımında teknolojiyle ilgili etik hususlar,
geleceğin hemşireleri için gelişen müfredat, hemşirelik mesleğinin geleceği gibi konu başlıklarına
değinerek konuşmalarına son verdi.
Konferans Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem’in konuklara
çiçek ve teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

YORUM YAP

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

ÇOK OKUNAN HABERLER
Malatya Muhabir
Malatya Muhabir
NAMAZ VAKİTLERİ Tüm Vakitler
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
06:10 07:40 12:33 14:55 17:16 18:40
Malatya Muhabir
  Takım O Av. P
1 FENERBAHÇE A.Ş. 15 13 40
2 GALATASARAY A.Ş. 15 13 40
3 MONDİHOME KAYSERİSPOR 15 8 29
4 TRABZONSPOR A.Ş. 15 8 26
5 BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 8 26
6 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 15 6 23
7 BITEXEN ANTALYASPOR 15 6 23
8 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 15 6 22
9 KASIMPAŞA A.Ş. 15 6 21
10 ATAKAŞ HATAYSPOR 15 4 18
11 MKE ANKARAGÜCÜ 15 4 18
12 EMS YAPI SİVASSPOR 15 4 18
13 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 15 4 17
14 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 15 4 15
15 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15 5 15
16 TÜMOSAN KONYASPOR 15 3 14
17 YILPORT SAMSUNSPOR 15 4 14
18 CORENDON ALANYASPOR 15 3 14
19 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 15 3 13
20 İSTANBULSPOR A.Ş. 15 2 8
Malatya Muhabir