<img src=
Ana Menü

Turgut Özal Üniversitesi 43 personel alacak

17.12.2022 - 20:18 Yayınlanma Tarihi
| 17.12.2022 - 20:19 Güncelleme Tarihi
A- A+

Malatya Turgut Özal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru başladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada büro personeli, destek personeli, aşçı, hemşire, güvenlik görevlisi, kütüphaneci, tekniker ve programcı kadrolarında istihdam etmek üzere 43 personel alınacağına yer verildi.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle

hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022 KPSS Lisans,2022 KPSS-Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını

almış olmak,

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

f) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,

g) Ayrıca başvuracak adayların durumunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel

pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

h) Askerlik durumu itibarıyla;

a. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Kaynak: malatyamuhabir / Selçuk Dönmez
Yorumlar (0)

2015 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. Malatya Muhabir | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.