Ana Menü

Demokrat Eğitimciler Sendikası Malatya İl Temsilciliği

22.06.2022 - 21:24 Yayınlanma Tarihi
A- A+

Demokrat Eğitimciler Sendikası Malatya İl Temsilciliği olarak Malatya genelinde yapılan araştırma sonuçlarını Malatya öğretmenevinde yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu

Malatya İl Başkanı Veysel Fırat, Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin TUNÇ, Abdulvahap Gazi ÇATALKAYA, Muhammet YUMLU ve diğer sendika üyelerinin katıldığı toplantıda araştırma ile ilgili sonuçlara değinildi.

Malatya İl Başkanı Veysel FIRAT Demokrat Eğitimciler Sendikası eğitimde demokrasi değerlerinin sendikal sesi olma görevini ifa etmektedir. Bu bağlamda yaptığımız çalışma sendikamızın zihinlerdeki algıyı belirleyecektir. Bu eğitim araştırmamız sonucunda gördük ki, öğretmenlerimiz mesleğe başladığı andaki memnuniyeti çok yüksek iken hizmet yılı ilerledikçe memnuniyet derecesi düşmekte ve sona zamanla ermektedir. Bakanlığının bu konuya eğilmesini öneriyoruz.Öğretmenlerimizin geçim sıkıntısı çektiği ve bu sıkıntısını gidermek için ek iş yapmak zorunda kaldıkları, bu durumun da öğretmenlik mesleğine gölge düşürmektedir. Öğretmen yeterli ücret almalı ve öğretmenlikten başka bir iş yapmaya mecbur bırakılmamalıdır.

Bu araştırmayı yapan ve rapor haline getiren arkadaşımız A.GaziÇATALKAYA’ya teşekkür ediyorum.

DES Malatya İl başkan Yardımcısı A.Gazi ÇATALKAYA yapılan araştırma hakkında şunları dedi.

Gelişmiş demokrasilerde sivil toplumlar asli görevlerini gerçekleştirerek bireylerin haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla faaliyette bulunurlar.

Sendikalar gördüğü eksiklikleri yaptıkları çalışmalarla dile getirirler. Bu minvalde eğitim sendikaların bir görevi de eğitimin icracısı olan öğretmenlerin hak ve taleplerini dile getirerek üst kurum ve kuruluşlara, hükümetlere duyurarak temsil ettiği kişilerin haklarını korumaya çalışırlar. Sivil toplum kuruluşu görevini üstlenerek baskı mekanizma işlevini yerine getirirler.

Bizde Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak Malatya İli üzerinden Milli eğitimimizin sorunlarını tespit etmek amacıyla araştırma yaptık.

           

Anketimizilkokul, ortaokul lise ve özel eğitim seviyesinde farklı kurumlardaki eğitimcilere uygulandı.

Okul seçimi, sosyoekonomik ve sosyokültürel ölçütler ile coğrafi dağılım ölçütlerine dikkat edilerek belirlendi. Farklı eğitim kurumlarından eğitimcilerin katılımı ile araştırmamızın bütünlüğü ve objektifliği sağlanmaya çalışıldı

Anketimizi değerlendirme sırasında araştırmayı detaylandırmak gayesiyle katılımcıların mesleki tecrübelerine dayalı bir ayrıma gittik. Bu bağlamda katılımcılar 0-5 yıl,5-10 yıl,10-15 yıl,15-20 yıl, 20-25 yıl,25 yıl ve sonrası olarak kategoriye dönüştürdük. Yaptığımız araştırmada şu sonuçlara ulaştık.

1.Öğretmenlik mesleğinin geleneksel saygınlığına kavuşturulmasının eğitimcilerin mesleğe bakış açısını değiştireceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda öğretmenliği sosyokültürel ve sosyoekonomik yönden geliştirmek, eğitimcileri motive edecek teşvikleri sağlamak büyük bir önem arz etmektedir.

2.Ders programlarının dünyadaki gelişmeler ve ülkemizdeki gerçekler çerçevesinde geliştirilmesi, öğrenciler için gerekli becerileri ihtiva etmesi ve kolayca uygulanabilir olması gerekmektedir.

3. Klasik teftiş anlayışında hızla uzaklaşılması gerekmektedir. Teftişin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunması onlara rehberlik etmesi, isteklendirmenin artırılması icap etmektedir. Bu minvalde müfettişlerin teftiş-denetim değil  rehberlik şeklinde olması gerekmektedir.

4.Öğretmenleri ciddi bir şekilde etkileyen tükenmişlik, motivasyon kaybı vb. sorunların acilen çözülmesi faydalı olacaktır.

5.Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kapsamı genişletilerek, öğretmenlerin itibarlarını artıracak, ekonomik durumunu düzeltecek ve özlük haklarını geliştirecek bir çerçeveye oturtulması gerekmektedir. Eğitimcilerimizin büyük bir kısmı uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik gibi unvanların, sınavla değil de mesleki kıdeme göre verilmesini istemektedirler.

6.Eğitimcilerin sosyokültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilmelidir. Bilhassa yerel yönetimler bu süreçte önemli rol oynamalıdır.

7.Eğitimcilerin ekonomik durumları yapılacak gerekli düzenlemelerle iyileştirilmelidir. Eğitimcilerin sadece kendi mesleklerine odaklanmalarını sağlamak için maaş ve ek ders ücretlerde ciddi oranda düzeltmeler yapılmalıdır.

8. Eğitim sendikalarının, eğitimcilerin haklarını savunmaktan ziyade bağlı bulundukları siyasi partilerin çıkar ve beklentilerine hizmet ettikleri kanaati, öğretmenler arasında ortak bir görüştür. Sendikaların asli görevlerine ivedilikle dönmeleri gerekmektedir. Böylece sendikaların kaybolan itibarları düzeleceği gibi eğitimcilerin sendikalara bakışıdeğişecek ve bu durum eğitime katkı sağlayacaktır.

9.Hizmet içi eğitimler eğitimcilerimizin mesleki, kültürel ve akademik gelişimine katkıda bulunacak şekilde çevrim içi ve yüz yüze biçimlerde devam etmelidir. Verilecek eğitimler konunun uzmanları tarafından ve belirli bir program dâhilinde ve bir süreklilikte verilmelidir.

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak yaptığımız bu araştırmanın eğitim paydaşlarına faydalı olacağını düşünüyoruz. Demokrat Eğitimciler Sendikası eğitimcilerin bütün hak ve çıkarlarını her daim geliştirecek ve koruyacaktır.

Demokrat Eğitimciler Sendikası

Malatya İl Temsilciliği

Yorumlar (0)

2015 © 2022 Tüm Hakları Saklıdır. Malatya Muhabir | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.